Vajza dhe dinozauri

Autor: Hollie Hughes / Ilustrimet: Sarah Massini  / Shqip: Valbona Nathanaili

Redaktorë: Zimo Krutaj dhe Iva Nathanaili

Botues: Bloomsbury Publishing Plc

Botues në gjuhën shqip: Fondacioni “Henrietta Leavitt” – Fondacioni Shqiptar për Shkencë, Media dhe Demokraci (Seria e librave për fëmijë)

Fondacioni “Henrietta Leavitt” ka marrë të drejtën për përkthimin në shqip, botimin dhe shpërndarjen, të librit Vajza dhe dinozauri, të autores Hollie Hughes, për periudhën 2019-2026. Botimi i parë në gjuhën origjinale (anglisht) 2019. Botimi i parë në shqip, dhjetor 2019. Kontrata është nënshkruar me Bloomsbury Publishing Plc.

Sipas botuesve:

In a little town by the seaside, Marianne is often seen foraging on the beach. But she isn’t playing with children her own age; instead Marianne is alone, and digging for dinosaur bones to build a special sort of companion. Then, one night, she goes to sleep wishing with all her heart that her dinosaur might come to life . . . And sometimes anything is possible, and nothing is as it seems.

  • Marrë në konsideratë jehonën e librit The Snowman, edhe kjo vepër me ilustrime e autoreve besojmë se do të shndërrohet në një lexim klasik.
  • Hollie Hughes është autore e librave Princess Swashbuckle dhe The Famishing Vanishing Mahoosive Mammoth.
  • Sarah Massini ka ilustruar librat The Velveteen Rabbit dhe Kiss It Better.

HB | £11.99 | 32PP | 274 X 245MM