Në proces botimi është seria e artikujve të uebit “Tirana Review of Books”.

Botimet do jenë në formë libri, me vëllime dhe me synimin për t’u shndërruar në periodik, dy herë/vit.

Rubrikat e librit do të jenë ngjashme me ato të uebit dhe do të shfaqen kronologjikisht.