Në rastet kur nuk shprehemi ndryshe, të gjitha të drejtat e autorit i ka © Fondacioni “Henrietta Leavitt”. © Të gjitha të drejtat të rezervuara. Inkurajohen citimet, me anën e një linku, të artikujve të ndryshëm, por NUK LEJOHET ripublikimi ose përkthimi i plotë i asnjë artikulli pa një leje të mëparshme për këtë qëllim.

Nëse dëshironi të ripublikoni ose të merrni të drejtat e përkthimit, ju lutem kontaktoni në adresën [email protected]

Të gjithë artikujt e botuar në faqen ueb të Fondacionit “Henrietta Leavitt” pasqyrojnë vetëm opinionet e mendimet e autorëve dhe JO të Fondacionit “Henrietta Leavitt”. Nëse mendoni se në këtë ueb ka diçka që tingëllon fyese ose denigruese, ju lutemi të raportoni shqetësimin tuaj në adresat e-mail që gjenden këtu. Ne do e marrim në shqyrtim përmbajtjen e denoncuar.