Pjesë e misionit dhe veprimtarisë së Fondacionit “Henrietta Leavitt” janë edhe botimet e librave.

Për botime të kësaj natyre, ju lutem kontaktoni në adresën elektronike valbona.nathanaili@fhl.org.al ose bonanath@hotmail.com

  • Profesionalizëm, angazhim, ide, mirëkuptim! 

Konsultoni, ju lutem, edhe rubrikën “Botime”

https://fhl.org.al/kategori/botime/