Pjesë e misionit dhe veprimtarisë së Fondacionit “Henrietta Leavitt” janë edhe botimet e librave.

Për botime të kësaj natyre, ju lutem kontaktoni në adresën elektronike valbona.nathanaili@fhl.org.al