6 Qershor, 2023

Kontakt

Kontribute & bashkëpunime:

Kontributet financiare për Fondacionin ”Henrietta Leavitt” janë të mirëpritura!

Po aq të mirëpritura janë edhe sugjerimet për forma të ndryshme bashkëpunimi a ngritje projektesh të përbashkëta. Ju lutem, kontaktoni si më poshtë dhe leni mesazhin tuaj!  

Ose përdorni adresën e-mail: info@fhl.org.al

Na shkruani në adresën tonë elektronike:

  Kontakt:

  Tiranë 1001, Shqipëri
  Elbasan 3001, Shqipëri
  [email protected]

  Na ndiqni edhe në:

  Socialet

  Regjistruar me vendim nr. 717 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor,Tiranë, dt. 25.01.2019