20 Tetor, 2020

Kontakt

Kontribute & bashkëpunime:

Kontributet financiare për Fondacionin ”Henrietta Leavitt” janë të mirëpritura!

Po aq të mirëpritura janë edhe sugjerimet për forma të ndryshme bashkëpunimi a ngritje projektesh të përbashkëta. Ju lutem, kontaktoni si më poshtë dhe leni mesazhin tuaj!  

Ose përdorni adresën e-mail: info@fhl.org.al

Na shkruani në adresën tonë elektronike:

Kontakt:

Tiranë 1001, Shqipëri
Elbasan 3001, Shqipëri
info@fhl.org.al

Na ndiqni edhe në:

Socialet

Regjistruar me vendim nr. 717 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor,Tiranë, dt. 25.01.2019