Komercializimi i shkollimit Antologji / Përpiloi Valbona Nathanaili

Parathënia nga Valbona Nathanaili

(Proces botimi – data e mundshme: tetor 2019). Botues në gjuhën shqip Fondacioni “Henrietta Leavitt” – Fondacioni Shqiptar për Shkencë, Media dhe Demokraci / Redaktor Andrea Nathanaili.

Në përfundim të thirrjes për artikuj në lidhje me “Komercializimin e shkollimit” (2019), në proces përkthimi dhe botimi përmbledhja, me të njëjtin titull, në formën e Antologjisë. Thirrja vazhdon të jetë e hapur deri në fund të gushtit, vetëm për pedagogët e Universitetit të Prishtinës.

Artikujt janë kontribute me shumë vlera për arsimin në Shqipëri, ndërsa vetë Antologjia krejt e veçantë sa i takon tematikës. Autorët trajtojnë tematika shumë delikate që aktualisht janë në tryezat e debatit në katedrat e universiteteve më të mira të botës dhe referojnë literaturën më bashkëkohore.

Kontributet janë në formën e artikujve, dokumentave për politika dhe recenca librash.

ARTIKUJ

Parathënia: Valbona Nathanaili

 1. Steve Fuller: Rreth komodifikimit dhe progresit të dijes në shoqëri
 2. Randall Curren and J. C. Blokhuis: Prima Facie Case kundër shkollimit në shtëpi
 3. Crouch Colin: Komercializim apo edukim qytetar: rasti i arsimit
 4. Steve Fuller: Kapitalizmi dhe dija: Universiteti ndërmjet komodifikimit dhe sipërmarrjes
 5. Alberto Frashëri: Roli themelor i sistemit publik të edukimit për demokratizimin e shoqërisë. Rilindja identitare dhe kulturore e kombit
 6. Murat Akyıldız & Adem TEKİNAY: Komercializimi i arsimit të lartë, si pjesë e procesit të globalizimit dhe zbatim i qasjes së orientuar ndaj klientit
 7. Gary Anderson & Michael I. Cohen: Ripërkufizimi i identitetit të mësuesit dhe të drejtuesit: korniza për studimin e profesionalizmit dhe rezistencës së re të mësuesve
 8. Valbona Nathanaili: Edhe nëse është e thyer, nuk do të thotë se ka nevojë për komercializim. Rasti i Shqipërisë në paralele me Kosovën

DOKUMENTA

 1. Valbona Nathanaili, Mimoza Hafizi, Tatjana Mulaj, Polikron Dhoqina: Letër me propozime për politika dhe aksione. Në përfundim të takimeve konsultative me pedagogë, mësues dhe drejtues të profilit fizikë (janar – maj 2019)

BOOK REVIEW

 1. Steve Fuller: për “Science-Mart: Privatizing American Science” të autorit Philip Mirowski
 2. Valbona Nathanaili: për “Histori e filozofisë së edukimit” të autorit …
 3. Gary Anderson: për “Menaxhimi i ri publik dhe reforma në arsim” të autorit …