27 Maj, 2020

Lidershipi i lëvizjeve sociale: kush e bën, nga vjen dhe pse. Teori

Lëvizjet sociale kanë lindur si rezultat i përpjekjeve të aktorëve të ndryshëm (individë ose organizata) për të shpalosur vlera të reja publike, formuar marrëdhënie...

Aleancat fatale

Nga Steven Levitsky & Daniel Ziblatt Përktheu Valbona Nathanaili Më 30 tetor 1922, ora 10:55, mëngjes, Benito Musolini hynte në Romë, pas një marshimi të gjatë...

Pronësia mbi median: ligji vs realitetit

Nga Andrea Nathanaili Çështja e “pronësisë mbi median” ka të bëjë me pluralizmin, financimin e medias dhe transparencën e saj. Pronësia mbi shtypin e shkruar...

Marrëdhënia televizion – fëmijë. Nga Andrea Nathanaili

Marrëdhënia televizion - fëmijë. Media elektronike për edukimin e fëmijëve? Nga Andrea Nathanaili Veprimtaria e medias elektronike, e cila përfshin prodhimin dhe transmetimin e programeve...

Kodi i etikës në sektorin publik të Shteteve të bashkuara të Amerikës

Institucionet dhe agjencitë publike ngrihen mbi vlerat sociale që mbart shoqëria. Për këtë arsye, këto institucione dhe organizata publike udhëhiqen më tepër nga parimet...

Vështrim i përgjithshëm në fushën e legjislacionit të medias elektronike për fëmijë (në disa...

Nga Andrea Nathanaili & Erka Koçi Programet televizive janë të shumëllojshme. Në ditët tona, pranohet se shqetësimi kryesor i publikut sa i takon  medias elektronike...

E ardhmja e demokracisë

Nga Edgar Morine Demokracitë e shekullit XXI do të përballen gjithnjë e më shumë me një problem gjigandesk, të lindur nga zhvillimi i një...

Historiku i krijimit dhe funksionimit të Autoritetit të Mediave Audiovizive

Nga Andrea Nathanaili, Drejtor në Drejtorinë e Programeve & Zimo KRUTA, Specialist në Drejtorinë e Programeve Historia e krijimit dhe zhvillimit të veprimtarisë institucionale...

Struktura e pronësisë së mediave kryesore

Në Shqipëri nuk ka institucione që të përcaktojnë, saktësisht, se cila është media më me ndikim, ose me popullaritet më të madh, si dhe...

Mendime dhe refleksione në lidhje me të drejtën e shprehjes, mendimit dhe komunikimit në...

Nga Andrea Nathanaili, Tiranë, tetor 2015 1. Zhvillime në lidhje me të drejtën e shprehjes, mendimit dhe komunikimit në gjuhën e pakicës (përfshirë transmetimet radio,...

Artikuj të tjerë

Regjistruar me vendim nr. 717 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor,Tiranë, dt. 25.01.2019