18 Janar, 2021

GJENOCIDI

Gjenocidi është akti i fundit i ekstremizmit politik. Në disa raste si p.sh. në Ruanda, gjenocidi ka qenë i planifikuar dhe i organizuar nga...

Historia e Organizatave Ndërkombëtare

Artikulli është pjesë e nismës së Dr. Valbona Nathanaili "Integrimi nga brenda" i Shqipërisë në Bashkimin Europian.  Organizatat Ndërkombëtare lindën, kryesisht, nga nevoja e kombeve...

John Dewey

JOHN DEWEY (1859-1952) Nga Valbona Nathanaili Arsimi është shkencë: si i tillë ka metoda dhe rezultatet e tij mund të maten. Fundi i shekullit XIX dhe...

Thomas Aquinas

Thomas Aquinas (1225-1274) Nga Valbona Nathanaili Një person që e pranon Kishën si udhëheqëse të pagabueshme, do të besojë verbërisht çfarë i thotë Kisha. Thomas Aquinas ishte...

Zhvillimi i arsimit në Shkodër

Deri në periudhën e Mbretërisë Nga Herona SPATHARAJ Shkëputur nga libri: Copëza nga historiku i arsimit (në disa rrethe të vendit) ISBN: 978-9928-127-22-8 /...

Michael Jordan

Michael Jordan Puna dhe këmbëngulja e një kampioni Michael Jordan, një nga basketbollistët më të mëdhenj të kohës, u la jashtë ekipit të universitetit nga trajneri...

Aktivitetet praktike të qenieve shoqërore

Çfarë bëjnë njerëzit dhe si sillen me njeri-tjetri, si i formojnë grupet dhe bashkohen për një qëllim të përbashkët? Këto janë disa nga pyetjet...

Emergjenca për arsim liberal

Autor Dr. Valbona Nathanaili Shoqëria në të cilën jetojmë është kuazi-demokratike - hierarkia dhe ndarja sociale janë institucionalizuar. Diferencat vazhdojnë të jenë arsye për përjashtim...

School Leadership in Pre-University Albanian Education System

School Leadership in Pre-University Albanian Education System (1995-2012): Politics, Issues and Trends Author Dr. Valbona Nathanaili / September 2015 Journal of Educational and Social Research...

Parimet kryesore politike të Integrimit Europian

Artikulli është pjesë e nismës së Dr. Valbona Nathanaili "Integrimi nga brenda" i Shqipërisë në Bashkimin Europian.  Parime të përgjithshme Në kuadrin e sistemit legjislativ të...

Artikuj të tjerë

Regjistruar me vendim nr. 717 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor,Tiranë, dt. 25.01.2019