25 Maj, 2019

Taksonomia e pyetjeve

Taksonomia e pyetjeve, sipas Benjamin Bloom (21 shkurt 1913-13 shtator 1999) përfshin gjashtë nivele pyetjesh (në Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational...

Komunikata e Bukureshtit

Mbi Hapësirën Europiane të Arsimit të Lartë / 26-27 prill 2012 Të japim...

Roli i stimujve në edukim

Nga Richard Elmore /Përshtati Valbona Nathanaili Realizimi i synimit të zgjerimit të reformës në shkallë të gjerë,...

Deklarata e Budapest – Vienës

Mbi Hapësirën Europiane të Arsimit të Lartë / 12 mars 2010 Përshtati: Valbona Nathanaili

Cilësia e mjedisit të punës në Gjermani

Sipas perspektivës së punonjësve Përgatiti Valbona Nathanaili Sipas OECD...

Bashkëpunimi i mësuesve, ndikimi i drejtuesve dhe vendimmarrja në shkollat fillore

Raport teknik, nga Rudolf Johnson (Universiteti Stanford, Qendra për kërkime shkencore dhe zhvillim nëmësimdhënie) / Mbështetur nga Instituti...

The Reformation of Albanian pre-university education

During 1944-1970 period Dr. Valbona Nathanaili Abstract This article aims to explore...

Shkollat e shekullit XXI. Dr. Valbona Nathanaili

Shkollat e shekullit XXI. Faktorë që ndikojnë në formatimin e politikave arsimore (Artikulli citohet në këtë mënyrë: Nathanaili, V. (2012). Shkollat e shekullit XXI....

Paradigmat dhe hulumtimi në shkencat e edukimit

Nga Antonina Lukenchuk & Eileen Kolich Përshtati Valbona Nathanaili  Në këtë kapitull trajtohen tërësia e çështjeve që lidhen me konceptin e paradigmës, supozimet që mbështesin dhe ato...

Programi Saber-Tooth

Nga J. Abner Peddiwell (1939) Pak prezantim New -Fist është një karakter i sajuar nga autori, që përdor "planfikimin së prapthi" për të hartuar një program...

Artikuj të tjerë

Regjistruar me vendim nr. 717 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor,Tiranë, dt. 25.01.2019