13 Shtator, 2019

Pse preferohen, në parim, shkollat publike?

Nga Randall Curren & J. C. Blokhuis/ University of Rochester Artikulli është pjesë e Antologjisë “Komercializimi i shkollimit” Titulli i artikullit të plotë: Prima...

Rikonceptimi i identitetit të mësuesit dhe atij të drejtuesit

Rikonceptimi i identitetit të mësuesit dhe atij të drejtuesit: korniza për studimin e profesionit të ri. Rezistenca e mësuesve Nga Gary Anderson & Michael...

Komercializimi i arsimit të lartë, si pjesë e procesit të globalizimit dhe zbatim i...

Komercializimi i arsimit të lartë, si pjesë e procesit të globalizimit dhe zbatim i qasjes së orientuar ndaj klientit Nga Murat Akyıldız & Adem TEKİNAY Artikulli...

Kapitalizmi dhe dija: universiteti ndërmjet komodifikimit dhe sipërmarrjes Nga Steve Fuller

Kapitalizmi dhe dija: universiteti ndërmjet komodifikimit dhe sipërmarrjes Nga Steve Fuller Artikulli është pjesë e Antologjisë "Komercializimi i shkollimit" / Përpiloi Valbona Nathanaili / Botohet...

Komercializim apo edukim qytetar: rasti i arsimit Nga Colin Crouch

Komercializim apo edukim qytetar: rasti i arsimit  Nga Colin Crouch Artikulli është pjesë e Antologjisë "Komercializimi i shkollimit" / Përpiloi Valbona Nathanaili / Botohet një...

Edhe nëse është e thyer, nuk do të thotë se ka nevojë për komercializim

Nga Dr. Valbona Nathanaili (Fjala e mbajtur, me rastin e 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës, në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare me temë "Kosova 20 vjet...

Letër me propozime për politika dhe aksione

Në përfundim të takimeve konsultative me pedagogë, mësues dhe drejtues të profilit fizikë Autorë: Dr. Valbona Nathanaili, Prof. Dr. Mimoza Hafizi, Prof. Dr. Tatjana Mulaj,...

Taksonomia e pyetjeve

Taksonomia e pyetjeve, sipas Benjamin Bloom (21 shkurt 1913-13 shtator 1999) përfshin gjashtë nivele pyetjesh (në Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational...

Komunikata e Bukureshtit

Mbi Hapësirën Europiane të Arsimit të Lartë / 26-27 prill 2012 Të japim...

Roli i stimujve në edukim

Nga Richard Elmore /Përshtati Valbona Nathanaili Realizimi i synimit të zgjerimit të reformës në shkallë të gjerë,...

Artikuj të tjerë

Regjistruar me vendim nr. 717 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor,Tiranë, dt. 25.01.2019