25 Maj, 2019

Agjenda

18 maj 2019

Fondacioni "Henrietta Leavitt", në bashkëpunim me Departamentin e Fizikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, organizojnë takimin me temë: Flasim për fizikën Takim konsultues...

2 maj 2019

Më datë 2 maj 2019, Fondacioni “Henrietta Leavitt” organizoi promovimin e librit “Pesë pengjet më të mëdha të jetës. Transformimi që pëson jeta nga...

8 prill 2019

Më datë 8 prill 2019, Fondacioni "Henrietta Leavitt" organizon promovimin e librit "Pesë pengjet më të mëdha të jetës. Transformimi që pëson jeta nga...

18 mars 2019

Fondacioni “Henrietta Leavitt”, në bashkëpunim me Gjimnazin "Sami Frashëri", Tiranë, organizojnë takimin me temë “Entropi: Shkenca në kërkim të komunikimit me publikun”. Takimi zhvillohet datë 18...

11 shkurt 2019

Dita ndërkombëtare e grave dhe vajzave në shkencë Fondacioni "Henrietta Leavitt", në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të...

5 dhjetor 2018

Tryezë e rrumbullakët me temë “Teatri dhe Shoqëria” Organizator: Teatri i Metropolit / Data: 05.12.2018 / Vendi: Muzeu Kombëtar,...

Regjistruar me vendim nr. 717 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor,Tiranë, dt. 25.01.2019