Edukimi liberal Në kërkim të qasjeve që i shërbejnë misionit kryesor të shkollës: të edukojë qytetarë / Promovimi i librit “Edukimi liberal” dhe praktikë mësimore me studentët e vitit të tretë, niveli Bachelor, KU Logos.

Datë 22 qershor 2021, e martë, ora 10.00-11.00. Vendi: Shkolla “Protagonistet”, Rruga e Kavajës, Tiranë.

Agjenda

Ora 10.00-10.30

Edukimi liberal. Edukimi qytetar si dimension i rëndësishëm i misionit të shkollës / Promovimi i librit “Edukimi liberal”

Moderatore: Dea Trebicka, drejtore kopshti, “Protagonistët”

Të pranishëm: Të ftuar, pedagogë të KU “Logos” dhe mësues të kopshtit dhe shkollës “Protagonistët”, studentë të nivelit Bachelor, KU “Logos”

Folës

  1. Prof. Ilia Ninka, Rektor, Kolegji Universitar “Logos”
  2. Prof. Asoc. Konstantinos Giakoumis, përvoja nga shkolla greke dhe angleze;
  3. Dr. Valbona Nathanaili Edukimi liberal, qasje teorike dhe praktike
  4. Georgia Bendo, drejtore e shkollës “Protagonistët”

Ora 10.30-10.40

Të pranishëm: Mësues të kopshtit dhe shkollës “Protagonistët”, studentë të nivelit Bachelor, pedagogë të departamentit “Pedagogji dhe psikologji”, KU “Logos”.

  1. Vizitë në kopsht / shkollën “Protagonistët”
  2. Lexim përralle / Valbona Nathanaili “Vajza dhe dinozauri”

10.40-11.00

  1. Diskutim i lirë me studentët e nivelit Bachelor, KU “Logos” për metodën “Loja me role”, epërsi të lojës me role /empatia, si karakteristikë e rëndësishme e kësaj metode / teatri dhe pedagogjia – Tagore dhe shkolla e tij.
  2. Valbona Nathanaili: Ideja për të vënë në skenë me fëmijët e kopshtit dhe të shkollës “Protagonistët” niveli fillor pjesën teatrale “Portokalli fluturues”, pjesë e librit “Edukimi Liberal” dhe përvojë nga Teatri i Metropolit, ku është venë për herë të parë në skenë
  3. Konstantinos Giakoumis: Përvojë nga kopshtet në Angli dhe Londër