21 Janar, 2021
henrietta profile

“It is to be hoped, also, that the parallaxes of some variables of this type may be measured”

Parathënie për librin "Çfarë është jeta" të Erwin SCHRÖDINGER Dr. Valbona Nathanaili Në librari! Çmimi 1300 lekë! Më shumë: https://fhl.org.al/cfare-eshte-jeta-autor-erwin-schrodinger/ Dëshira për të sjellë në shqip librin “Çfarë është jeta” të Erwin Schrödinger është e hershme, por u shndërrua në emergjencë për dy arsye. Së pari, shkenca dhe studimi i saj është...

GJENOCIDI

Gjenocidi është akti i fundit i ekstremizmit politik. Në disa raste si p.sh. në Ruanda, gjenocidi ka qenë i planifikuar dhe i organizuar nga...

Historia e Organizatave Ndërkombëtare

Artikulli është pjesë e nismës së Dr. Valbona Nathanaili "Integrimi nga brenda" i Shqipërisë në Bashkimin Europian.  Organizatat Ndërkombëtare lindën, kryesisht, nga nevoja e kombeve...

John Dewey

JOHN DEWEY (1859-1952) Nga Valbona Nathanaili Arsimi është shkencë: si i tillë ka metoda dhe rezultatet e tij mund të maten. Fundi i shekullit XIX dhe...

Kulture & Art

Regjistruar me vendim nr. 717 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor,Tiranë, dt. 25.01.2019