10 Shkurt, 2020
henrietta profile

“It is to be hoped, also, that the parallaxes of some variables of this type may be measured”

Nga Dr. Merita Xhixha 11 shkurti është 'Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë'. Kjo ditë u shpall nga Kombet e Bashkuara dhe është mbështetur nga UNESCO për të kujtuar, se pjesëmarrja e grave në shkencë duhet të forcohet dhe inkurajohet dhe duhet të garantohen mundësi të barabarta...

Pse preferohen, në parim, shkollat publike?

Nga Randall Curren & J. C. Blokhuis/ University of Rochester Artikulli është pjesë e Antologjisë “Komercializimi i shkollimit” / Zgjodhi dhe përgatiti për botim:...

Rikonceptimi i identitetit të mësuesit dhe atij të drejtuesit

Rikonceptimi i identitetit të mësuesit dhe atij të drejtuesit: korniza për studimin e profesionit të ri. Rezistenca e mësuesve Nga Gary Anderson & Michael...

Komercializimi i arsimit të lartë, si pjesë e procesit të globalizimit...

Komercializimi i arsimit të lartë, si pjesë e procesit të globalizimit dhe zbatim i qasjes së orientuar ndaj klientit Nga Murat Akyıldız & Adem TEKİNAY Artikulli...

Kulture & Art

Regjistruar me vendim nr. 717 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor,Tiranë, dt. 25.01.2019