23 Shkurt, 2021
henrietta profile

“It is to be hoped, also, that the parallaxes of some variables of this type may be measured”

Nga Këshilli Ndërkombëtar i Shkencës Materialin anglisht, mund ta lexoni këtu: https://council.science/covid-19-scenarios/ Rruga për të shpëtuar nga COVID-19 është e gjatë, me zigzage dhe e pasigurt. Kemi dhe shumë rrugë përpara, për të thënë “e mundëm pandeminë” Shkenca ka dhënë dhe do të vazhdojë të japë një kontribut të rëndësishëm në...

GJENOCIDI

Gjenocidi është akti i fundit i ekstremizmit politik. Në disa raste si p.sh. në Ruanda, gjenocidi ka qenë i planifikuar dhe i organizuar nga...

Historia e Organizatave Ndërkombëtare

Artikulli është pjesë e nismës së Dr. Valbona Nathanaili "Integrimi nga brenda" i Shqipërisë në Bashkimin Europian.  Organizatat Ndërkombëtare lindën, kryesisht, nga nevoja e kombeve...

John Dewey

JOHN DEWEY (1859-1952) Nga Valbona Nathanaili Arsimi është shkencë: si i tillë ka metoda dhe rezultatet e tij mund të maten. Fundi i shekullit XIX dhe...

Kulture & Art

Regjistruar me vendim nr. 717 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor,Tiranë, dt. 25.01.2019