3 Korrik, 2021
henrietta profile

“It is to be hoped, also, that the parallaxes of some variables of this type may be measured”

Parathënie për librin "Edukimi liberal" Pas një pushimi gjysmë ore, në orën 14.45, në mbarë shkollën fillon “ora e përrallave”. Në “orën e përrallës” të gjithë, pa përjashtim - nxënës, mësues dhe stafi i shërbimit - lexojnë në heshtje diçka! Ora e përrallës është e konsoliduar dhe ka një traditë...

Arsimi liberal dhe liberalizmi arsimor Nga Konstantinos Giakoumis / Kolegji Universitar...

Parathënie për librin "Edukimi liberal" Pas një pushimi gjysmë ore, në orën 14.45, në mbarë shkollën fillon “ora e përrallave”. Në “orën e përrallës” të...

Angli: Ndikimi i raportit “Plowden” në filozofinë e shkollimit në sistemin...

Përgatiti: Dr. Valbona Nathanaili Në Angli, në periudhën 1960-1970, kemi një orientim të arsimit fillor drejt të mësuarit me qendër nxënësin, me synimin për...

Sokrati dhe mësimdhënia e tij që rreshtohet në pedagogji si metodë...

Përgatiti: Dr. Valbona Nathanaili Ajo që dimë nga Sokrati është, kryesisht, rrjedhojë e shkrimeve për të nga dishepujt e tij, kryesisht Platoni (në fakt, edhe...

Kulture & Art

Regjistruar me vendim nr. 717 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor,Tiranë, dt. 25.01.2019