20 Gusht, 2019
henrietta profile

“It is to be hoped, also, that the parallaxes of some variables of this type may be measured”

Intervistë me Enea Pane Enea Pane është fituesi i Vendit të Parë, për nivelin 2 (klasa XI) në Konkursin Kombëtar të Fizikës “Henrietta Leavitt” /2019 Fondacioni “Henrietta Leavitt”: Më përshkruaj, të lutem, veten! Enea Pane: Jam 17 vjeç dhe studioj në gjimnazin publik "Qemal Stafa". Në kohën e lirë më pëlqen të...

Komercializimi i arsimit të lartë, si pjesë e procesit të globalizimit...

Komercializimi i arsimit të lartë, si pjesë e procesit të globalizimit dhe zbatim i qasjes së orientuar ndaj klientit Nga Murat Akyıldız & Adem TEKİNAY Artikulli...

Kapitalizmi dhe dija: universiteti ndërmjet komodifikimit dhe sipërmarrjes Nga Steve Fuller

Kapitalizmi dhe dija: universiteti ndërmjet komodifikimit dhe sipërmarrjes Nga Steve Fuller Artikulli është pjesë e Antologjisë "Komercializimi i shkollimit" / Përpiloi Valbona Nathanaili / Botohet...

Komercializim apo edukim qytetar: rasti i arsimit Nga Colin Crouch

Komercializim apo edukim qytetar: rasti i arsimit  Nga Colin Crouch Artikulli është pjesë e Antologjisë "Komercializimi i shkollimit" / Përpiloi Valbona Nathanaili / Botohet një...

Kulture & Art

Regjistruar me vendim nr. 717 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor,Tiranë, dt. 25.01.2019