20 Tetor, 2020
henrietta profile

“It is to be hoped, also, that the parallaxes of some variables of this type may be measured”

Jam Elio Q. , diplomuar përpara 2 vitesh në Master i Shkencave në “Matematikë”, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Aktualisht i papunë! E zgjodha këtë program dhe studiova me pasion, me shpresën se do të kisha një “të ardhme të ndritur”, falë mundësive më të shumta...

GJENOCIDI

Gjenocidi është akti i fundit i ekstremizmit politik. Në disa raste si p.sh. në Ruanda, gjenocidi ka qenë i planifikuar dhe i organizuar nga...

Historia e Organizatave Ndërkombëtare

Artikulli është pjesë e nismës së Dr. Valbona Nathanaili "Integrimi nga brenda" i Shqipërisë në Bashkimin Europian.  Organizatat Ndërkombëtare lindën, kryesisht, nga nevoja e kombeve...

John Dewey

JOHN DEWEY (1859-1952) Nga Valbona Nathanaili Arsimi është shkencë: si i tillë ka metoda dhe rezultatet e tij mund të maten. Fundi i shekullit XIX dhe...

Kulture & Art

Regjistruar me vendim nr. 717 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor,Tiranë, dt. 25.01.2019