6 Qershor, 2023
henrietta profile

“It is to be hoped, also, that the parallaxes of some variables of this type may be measured”

Alma Nathanaili An Albanian New Year’s Eve overflowing in love and food! In Albania, New Year’s Eve is a big family affair. It’s a happy moment of togetherness around the abundant dinner table full of heavy traditional food. To be honest, Albanians enjoy dining throughout the year, but the...

Punë në arkivë: Luigj Gurakuqi, vlera e tij letrare Nga Arshi...

Përgatiti: Dr. Valbona Nathanaili Luigj Gurakuqi, së bashku me Kolë Thaci, Hil Mosi, Risto Siliqi, FIilip Shiroka kanë dhënë njëkontribut të çmueshëm në pasurimin e...

Mindscapes: Tintini, Tedi Papavrami dhe Olimpia Gargano

Nga Valbona Nathanaili Lexime për çdo moshë!  Në një artikull të botuar disa kohë më parë në New Yorker, Hugh Grant, pyetjes: “Cilin libër do...

Call for speakers and participations from academia, policy, civil society and...

One-Day Workshop “DIALOGUE ON ALBANIANS' ATTITUDES TOWARDS THE GIRLS WEARING SCARF IN SCHOOLS” Venue: Amphitheatre, “LOGOS” College University, Tirana, Albania. Date and time: 27 January...

Kulture & Art

Regjistruar me vendim nr. 717 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor,Tiranë, dt. 25.01.2019